Gaeltacht Mhúscraí

Scléip Mhúscraí

Venue: Halla Chúil Aodha, Cúil Aodha
Town: Gaeltacht Mhúscraí
Time: 7:30pm - 9:30pm

Email: eolas@cfmteo.com

Info

Tá traidisiún láidir cheoil, rinnce agus amhránaíochta Ghaelach i nGaeltacht Mhúscraí. Sé ceann des na moltaí i bPlean Teanga Mhúscraí – a cuireadh le chéile ag an bpobal féin – ná go mbeadh Céilí Mór ann do dhaltaí uile na mbunscoileanna ar fad sa cheantar. Ar Oíche Chultúir 2018, cuirfear an moladh sin i bhfeidhm le oíche bhríomhar scléipe agus rinnce ag Halla Chúil Aodha. Bígí linn!

Traditional Irish music, song and dance are alive and well in Gaeltacht Mhúscraí. The area’s new Irish language plan (Plean Teanga Mhúscraí) – which is made up of suggestions from local people – puts forward the idea of holding a ‘Céilí Mór’ for all children attending the five primary schools in Múscraí. On Culture Night 2018, that idea will come to life in a great night of dance and fun at Halla Chúil Aodha. Come along and enjoy the craic!