Welcome

Welcome to Culture Night Cork County 2016. Featuring a vast array of free arts and cultural events taking place in many towns and villages throughout Cork.

| Download the Culture Night Cork County 2016 Brochure


Message from the Cork County Mayor

Now in its sixth year, Culture Night Cork County is well established as an annual celebration of culture, creativity and the arts and it is great to see such a variety of free events taking place in towns and villages all across the county of Cork.

The response from so many of our arts and cultural organisations, artists and venues who give their time so willingly to participate in Culture Night and organise free events for everyone to enjoy has been truly heart warming. As Mayor of the County of Cork, I would like to thank all of the organisations and individuals who are taking part in this fantastic event. I would also like to thank our Cork County Culture Night Ambassador, Pat Kinevane, and to acknowledge the financial support of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs.

Culture Night only comes around once a year and it is a great opportunity for all the family to experience some of the county’s wonderful cultural offerings. I would encourage everyone to get out on Friday September 16th to Explore, Experience and Enjoy all the county has to offer.

Cllr. Seamus McGrath
Mayor of the County of Cork

Teachtaireacht ón Méara Chontae Chorcaí

Anois ina 6ú bhliain, tá Oiche Chultúir Contae Chorcaí bunaithe go deimhin mar féile bliaintúil de cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona, agus tá sé go haoibhinn, an raon de imeachtaí saor in aisce ar fud na dtuaithe sna bailte beag & mór agus trasna an Chontae Chorcaí, a fheiceáil

Bhí an fhreagairt an-corraitheach ón oiread sin dár eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha, ó ealaíontóirí agus ionaid, a thugann a gcuid ama go toilteanach chun a bheith rannpháirteach san Oíche Chultúir agus imeachtaí saor in aisce a cur ar siúl do gach duine chun taitneamh a bhaint astu.

Mar Méara de Chontae Chorcaí , ba mhaith liom buíochas a gabhail leis na eagraíochtaí agus daoine éagsúla a bhfuil ag glacadh pairt san imeacht iontach seo. Gabhaim buíochas freisin leis an Ambasadóir Oiche Chultúir de Contae Chorcaí, Pat Kinevane. Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt don cúnamh airgeadais fial ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go háirithe.

Tagann Oíche Chultúir timpeall ach uair amháin sa bhliain agus is deis iontach duinn táiriscíntí cultúrtha an Chontae iontach seo a fheiceáil. Mholfainn do gach duine dul amach ar an Aoine 16 Meán Fómhair ag taiscéaladh, agus bain sult agus taithí as an méid go léir a bhfuil le thairiscint ag an Chontae

An Comh. Seamus McGrath
An Méara de Chontae Chorcaí