Home

Culture Night 2014 is fast approaching and we are very close to finalising our programme. Details of all Culture Night events will be available very soon.


vertigo-thumb

Vertigo Soundscape

Vertigo Soundscape is a collaborative project between local producers / composers  Twin Lights and North Side Drive.

Click to read more and listen…

Message from the Cork County Mayor

It is with great pleasure that I officially launch the programme of events for Culture Night Cork County 2013. Building on the success of the previous two years, I am delighted to see such a vast and varied programme featuring both new and familiar participants.

Culture Night is about celebrating who we are, our cultural activities and our own cultural resources. We have been both astonished and delighted by the response from so many of our arts and cultural organisations who give their time so willingly to organise high calibre, free events for everyone to enjoy.

As Mayor of the County of Cork I would like to thank all of the organisations and individuals who are taking part in this fantastic event. I would also like to acknowledge the financial support of the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht.

Culture Night only comes around once a year and it is a great opportunity for all the family to experience some of the county’s wonderful cultural offerings. With that in mind, I would encourage everyone to get out of the house on Friday September 20th to Explore, Experience and Enjoy.

Cllr. Noel O’Connor
Cork County Mayor

Teachtaireacht ón Méara Chontae Chorcaí

Is mór an pléisiúr dom an clár imeachtaí d’Oíche Chultúir Chontae Chorcaí 2013 a sheoladh go hoifigiúil. Táim an-sásta clár chomh leathan agus chomh hilghnéitheach a fheiceáil, agus é ag tógáil ar a raibh déanta le dhá bhliain, agus gnéithe ann ó dhream nua agus dream a bhí linn cheana.

Is deis an Oíche Chultúir lenár ndúchas, ár gníomhaíochtaí cultúrtha agus ár n-acmhainní cultúrtha féin a chomóradh. Chuir sé iontas agus áthas mór orainn go raibh an oiread dár n-eagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha chomh toilteanach sin a gcuid ama a thabhairt le himeachtaí d’ardchaighdeán agus saor in aisce a eagrú do chuile dhuine chun sásamh a bhaint astu.

Mar Mhéara ar Chontae Chorcaí ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis na heagraíochtaí agus na daoine ar fad atá ag glacadh páirt san imeacht iontach seo. Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt don tacaíocht airgeadais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta.

Ní bhíonn an Oíche Chultúir ann ach uair sa mbliain agus is deis iontach é don chlann ar fad le suntas a thabhairt do chuid de na nithe iontacha cultúrtha atá sa gcontae. Mar sin mholfainn do gach duine glanadh amach as an teach ar an Aoine 20 Meán Fómhair lena bhFiosracht, a dTaithí agus Sásacht a mhéadú go mór.

Cllr. Noel O’Connor
Méara Chontae Chorcaí