Home

With fantastic programme of free events behind us, I would like to thank all the artists, arts organisations and community groups that took part to make Culture Night 2014 the success it was.Message from the Cork County Mayor

Now entering its fourth year, Culture Night Cork County is well established as an annual celebration of culture and it is great to see a vast array of events taking place in towns and villages all across the county of Cork.

Culture Night is about celebrating who we are, our cultural activities and our own cultural resources. We have been both astonished and delighted by the response from so many of our arts and cultural organisations who give their time so willingly to organise free events for everyone to enjoy.

As Mayor of the County of Cork, I would like to thank all of the organisations and individuals who are taking part in this fantastic event. I would also like to acknowledge the financial support of the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht and my congratulations to staff in the Arts Office of Cork County Council for putting together a fantastic programme of events.

Culture Night only comes around once a year and it is a great opportunity for all the family to experience some of the county’s wonderful cultural offerings. It is with great pleasure that I officially launch the programme of events for Culture Night Cork County 2014 and I would encourage everyone to get out on Friday September 19th to Explore, Experience and Enjoy all the county has to offer.

Cllr. Alan Coleman
Mayor of the County of Cork

Teachtaireacht ón Méara Chontae Chorcaí

Anois ina cheathrú bliain, tá Oíche Chultúir Contae Chorcaí daingean suite mar chéiliúradh bliaintiúil ar ár gcultúr. Is iontach linn an éagsúlacht mór imeachtaí atá ar siúl i mbailte agus i sráidbhailte ar fud an chontae.

Sé atá i gceist leis an Oíche Chultúir ná céiliúradh ar ár bhféiniúlacht, agus ar ár n-imeachtaí agus ar ár n-achmhainní cultúr. Is cúis mhór iontais agus gliondair dúinn sraith leathan na n-eagraíochtaí ealaíon agus cultúr atá tar éis a gcuid ama a thabhairt chun imeachtaí a eagrú, soar in aisce, chun gur féidir le gach duine taitneamh a bhaint astu.

Mar Mhéara ar Chontae Chorcaí ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na h-eagraíochtaí agus leis na daoine ar fad atá páirteach san ócáid iontach seo. Is mian liom chomh maith aithint a thabhairt do Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta don tacaíocht airgid. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an bhfoireann in Oifig Ealaíon, Comhairle Contae Chorcaí, as ucht an chláir iontach atá curtha le chéile acu dúinn i mbliana.

Ní tharlaíonn an Oíche Chultúir ach uair sa bhliain agus is deis iontach é don chlann ar fad taitneamh a bhaint as an méid atá ar fáil timpeall an chontae ó thaobh cultúir de. Is cúis mhór áthais dom clár imeachtaí Oíche Chultúir 2014 a sheoladh go h-oifigiúil. Molaim díbh ar fad dul amach ar an Aoine, 19ú Meán Fómhair chun iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil ar fáil sa chontae, agus sult agus taitneamh a bhaint as.

Cllr. Alan Coleman
Méara Contae Chorcaí