Welcome

Welcome to Culture Night Cork County 2015. Featuring a vast array of free arts and cultural events taking place in many towns and villages throughout Cork.

| Download the Culture Night Cork County 2015 Brochure


Message from the Cork County Mayor

As Mayor of the County of Cork, I would like to invite you to be part of Culture Night Cork County 2015.

Our Culture Night programme this year features a vast array of free arts and cultural events taking place in many towns and villages throughout the county. I wish to thank all of the organisations, artists and individuals who have worked to create this programme of events. My thanks also to the County Council Arts Office team and Culture Night coordinator, Cian Heffernan.

I also wish to especially acknowledge the generous financial assistance of the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht.

Culture Night only comes around once a year; I invite you to join us on September 18th to see and enjoy the wealth of creativity that abounds in Cork County.

Cllr. John Paul O’Shea
Mayor of the County of Cork

Teachtaireacht ón Méara Chontae Chorcaí

Mar Mhéara ar Contae Chorcaí, ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit a bheith mar chuid den Oíche Chultúir Chontae Chorcaí 2015.

I mbliana, tá raon leathan de na healaíon agus cultúr ar ár gclár do Oíche Chultúir agus tá siad go léir saor in aisce. Beidh imeachtaí ar siúl i mbailte agus sráidbhailte ar fud an chontae. Is mian liom buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí, ealaíontóirí agus daoine a d’oibrigh chun clár na n-imeachtaí a cruthú . Gabhaim buíochas freisin le bhfoireann an Oifig Ealaíon i Chomhairle Contae Chorcaí, agus comhordaitheoir Oíche Chultúir, Cian Heffernan.

Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt don cúnamh airgeadais fial ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go háirithe.

Ní tagann Oíche Chultúir timpeall ach uair amháin sa bhliain; Tugaim cuireadh duit a bheith linn ar an 18 Meán Fómhair chun saibhreas na cruthaitheachta an Chontae a fheiceáil agus taitneamh a bhaint as.

An Comh. John Paul O’Shea
Méara Contae Chorcaí